Košarica
0,00 

Vsebinski pregled

Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni na podlagi določil Mednarodnih kodeksov spletnega in elektronskega poslovanja ter so zapisana v skladu za Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Splošni pogoji poslovanja določajo način poslovanja spletne trgovine www.misk.si, ki jo upravlja:

Svetovanje, posredništvo in trgovina na debelo, „MiSK“ Samo Kuzma s.p.
Dajnkova ulica 2a, 9252 Radenci,
telefon: 02 566 98 64,
mobilni telefon: 041 215 482,
info@misk.si,
ter njenih uporabnikov.

Pravila določajo način in pogoje poslovanja spletne trgovine ter obveznosti in pravice njenih uporabnikov.

Za kupca so zavezujoča Pravila in pogoji poslovanja, ki so veljavni v času izvršenega nakupa oz. Oddaje naročila.

Pravila so uporabnikom na voljo, na spletni strani www.misk.si, pod Pogoji poslovanja. Kupec z oddajo naročila potrjuje seznanjenost s Pogoji poslovanja.

Dostopnost informacij

Prodajalec, se zavezuje, da bodo kupcu vselej na voljo naslednje informacije:

 • Podatki o prodajalcu ( upravljalcu spletne trgovine), t.j. sedež podjetja, nosilec dejavnosti ter podatki o vpisu podjetja v register
 • Kontaktne podatke (naslov, telefon, elektronski naslov )
 • Informacije o izdelkih (osnovni opis, razpoložljivost, garancije, roke uporabnosti)
 • Razpoložljivosti izdelka in čas dobave
 • Način in pogoje dostave
 • Cene razpoložljivih izdelkov
 • Informacije o roku in načinu plačila
 • Informacije o možnostih, vzrokih in roku preklica nakupa
 • Informacije o možnostih in stroških vračila izdelkov
 • Možnostih pritožbe kupcev

Ponudba izdelkov

Prodajalec si prizadeva zagotavljati ažuriranost ponujenih izdelkov in ne izključuje možnosti napak pri vnosu izdelkov v spletno trgovino. V kolikor kupec napake opazi, se ga naproša, da le-te v najkrajšem času sporoči prodajalcu.

Naročila

Z oddajo naročila v spletni trgovini www.misk.si je med kupcem in prodajalcem sklenjena kupoprodajna pogodba, ki se potrjuje z avtomatiziranim sporočilom o prejemu naročila, ki ga kupec prejme na vnesen elektronski naslov. To sporočilo ne potrjuje razpoložljivosti blaga oz. da je bilo blago odpremljeno, ampak le obvestilo kupcu, da je prodajalec naročilo prejel in teče postopek preverjanja dobavljivosti izdelka. Za kupca šteje oseba, ki je izpolnila obrazec ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče. Za oddajo naročila se kupcu ni potrebno registrirati v spletno trgovino, ampak nakup odda kot gost, z izpolnitvijo kontaktnega obrazca.

Oddano naročilo oz. Kupoprodajna pogodba se hrani na strežniku spletne trgovine www.misk.si in v arhivu prodajalca, na njegovem sedežu.

Po ugotovitvi dobavljivosti naročenih izdelkov, prodajalec kupcu pošlje potrdilo naročila, na katerih navede pogoje in rok dobave. Kupoprodajna pogodba med kupcem in prodajalcem je sklenjena v trenutku ko prodajalec kupcu na naveden elektronski naslov pošlje potrditev naročila. Ko je izdelek pripravljen za odpremo, prodajalec kupca obvesti o predvidenem roku dobave.

Prodajalec kupcu skupaj z naročenimi izdelki pošlje tudi račun v tiskani obliki ali na željo kupca tudi v pdf obliki na elektronski naslov kupca.

Račun poleg cene in količine naročenih izdelkov vključuje tudi stroške dostave ter morebitne manipulativne stroške.

Dolžnost kupca je, da že pred oddajo naročila preveri pravilnost podatkov. Kasneje ugotovljenih nepravilnosti prodajalec ne upošteva.

Dostava

Prodajalec dostavo vrši na podlagi pogodbe s pogodbenih partnerjem, DPD Slovenija, v primeru nezmožnosti pogodbenega dostavljavca, pa se lahko izbere tudi alternativno dostavno službo.

Strošek dostave blaga z odkupnino se obračuna glede na končno težo vseh naročenih izdelkov, znesek in izbrano možnost dostave v postopku naročila. Vsi stroški so jasno navedeni pred potrditvijo naročila s strani kupca in na računu.

Teža Cena za paket
do 2 kg 4,88 €
do 5 kg 6,10 €
do 10 kg 7,44 €
do 15 kg 8,66 €
do 20 kg 10,00 €
do 25 kg 11,71 €
do 31,5 kg 12,81 €

Ob posebnih akcijah je lahko poštnina brezplačna ne glede na višino nakupa.

Rok dobave izdelkov, ki so v spletni trgovini označeni kot dobavljivi znaša predvidoma 2-5 delovnih dni. Za izdelke, katerih zaloga je negativna oz. ni navedena v spletni trgovini veljajo dobavni roki med 8 in 14 delovnih dni. Prodajalec blaga izven delovnega časa ter ob sobotah, nedeljah in praznikih ne odpremlja.

Prejemnik oz. naročnik je ob prejemu dolžan preveriti ustreznost dobavljenega blaga, t.j. količino, kvaliteto, morebitne poškodbe. Kupec se zavezuje, da se zaradi drugačne oblike ali roka dostave odpoveduje drugim načinom za povračilo nastalih stroškov, plačane kupnine oz. stroškov dostave blaga, kot so odškodninski zahtevki, tožbe itd., ohrani pa pravice minimalne pravice v skladu z 23. in 24. členom Zakona o varstvu potrošnikov.

Cene

Cene vseh izdelkov v spletni trgovini www.misk.si so navedene kot bruto neto cene z DDV in ob tej ceni tudi cena brez DDV. Cena na obrazcu o potrditvi naročila vsebuje cene z zaračunanim DDV.

Cene izpostavljenih oz. akcijskih podobno kot ostali izdelki iz redne ponudbe vsebujejo DDV in veljajo do prenehanja akcijske ponudbe oz. odprodaje zalog.

Cene so veljavne v času oddaje naročila. Prodajalec ne zagotavlja trajnosti navedenih cen. Cene so oblikovane na podlagi trenutne razpoložljivosti izdelka in se redno usklajujejo z začetkom tekočega leta. Prodajalec se zavezuje, da kupcu blago ponudi po ceni, veljavni na dan oddaje naročila. V kolikor bo v času med naročilom in dobavo prišlo do spremembe cen , bo prodajalec kupca o spremembi obvestil, kupec pa ima na podlagi spremembe cene pravico do spremembe, delnega ali celotnega preklica naročila.

Način plačila

Kupcu so na voljo naslednje oblike plačila:

 • z nakazilom po predračunu,
 • z gotovino ali plačilno kartico dostavljavcu ob prevzemu.

Spletna trgovina www.misk.si ne ponuja možnosti plačila s plačilnimi oz. kreditnimi karticami.

Garancija

Garancijski roki za izdelke, za katere je predvidena garancijska doba (električna orodja), ponujene v spletni trgovini www.misk.si, velja enoletni garancijski rok, ki začne teči z izdajo računa. Garancija ne velja za namerno povzročene mehanske in ostale poškodbe in napake ter poškodbe in napake, ki so posledica nepravilne uporabe.

Prodajalec se zavezuje, da bo upravičene garancijske zahtevke obravnaval in razrešil v zakonsko določenih rokih.

V primeru neutemeljenosti garancijskega zahtevka, bo kupca obvestil najkasneje v roku 10 delovnih dni.

Preklic naročila / Vračilo blaga

Kupec ima v roku 3 dni pravico preklicati naročilo blaga oz. odstopiti od kupoprodajne pogodbe, brez da bi navedel razloge. V kolikor je naročeno blago že odposlano ima prodajalec pravico zahtevati povrnitev stroškov pošiljanja.

Rok za vračilo kupljenih izdelkov znaša 14 dni in prične teči s kupčevim prevzemom blaga. Vrnjeni izdelki morajo biti originalno zapakirani, nepoškodovani ter količinsko skladni z dobavljeno količino. V kolikor za poškodbo, izgubo ali nezadostno količino ni kriv kupec, je o napaki oz. manjku dolžan prodajalca obvestiti najkasneje v roku 3 dni od prejema naročenega blaga. Obrazec za odstop od pogodbe na daljavo si lahko prenesete s klikom TUKAJ.

Prodajalec se zavezuje, da bo pred odpremo preveril kakovost in količino prodanega blaga ter ga odposlal na način, da prepreči morebitne poškodbe in okvare, ki bi lahko nastale med transportom.

Kupec lahko prodajalcu blago vrne po pošti na naslov prodajalca. V primeru, da so zaradi pošiljanja nastali dodatni stroški za prodajalca, je kupec le-te dolžan prevzeti.

Kupec izdelka, ki ga namerava vrniti ne sme uporabljati neomejeno, ampak lahko preveri le primernost oz. pravilno delovanje. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti kupljenega izdelka, v primeru da je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev pravilnega delovanja.

Izdelkov, ki so pakirani posamično oz. higienskih pripomočkov in izdelkov osebno zaščito (maske, filtri, rokavice, itd.) ni mogoče vrniti, v primeru, da je embalaža odprta oz. izdelek ni higienično zapakiran.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe oz. preklicu naročila pri pogodbah katerih blago je bilo na zahtevo oz. individualno željo kupca (razrez materialov po načrtu ali opisu kupca).

Vračilo kupnine v primeru uveljavljanje garancije in vračilu kupnine določa Zakon o varstvu potrošnikov.

Prevzem izdelkov vrnjenih iz obravnave

Kupec je dolžan izdelek, ki ga je prodajalcu vrnil v garancijsko obravnavo, po končani obravnavi prevzeti. Prodajalec izdelkov v obravnavo ne sprejema osebno in je kupec primoran izdelek vrniti po pošti. Po končani obravnavi bo prodajalec o vrnitvi kupca obvestil s pozivom, da izdelek prevzame v roku 10 dni od prevzema obvestila.

V kolikor kupec izdelka ne prevzame v navedenem roku in bo izdelek vrnjen v hrambo prodajalcu, si prodajalec pridržuje pravico do zahtevka povrnitve stroškov skladiščenja.

Po poteku 6 mesecev od dneva obvestila lahko prodajalec izdelek proda preko svoje spletne trgovine in doseženi znesek po odbitku stroškov, nakaže kupcu. Prodajalec kupca 15 dni pred iztekom 6 mesečnega roka za prevzem obravnavanega blaga obvesti o nameri prodaje blaga.

Varnost nakupa

Spletna trgovina www.misk.si kupcem zagotavlja varen nakup in varovanje osebnih podatkov in uporablja vsa razpoložljiva tehnološka sredstva.

Komunikacija

Prodajalec bo s kupcem komuniciral na način za katerega je prepričan, da zagotavlja najhitrejši prenos in pridobitev informacij vezanih na izdelke in njihovo razpoložljivost, dostavo izdelka, garancijske postopke, itd. in bo v te namene uporabil le kontaktne podatke, ki jih je kupec pri oddaji povpraševanja oz. naročila navedel in s tem privolil v njihovo uporabo.

Prodajalec se zavezuje, da bodo njegova morebitna elektronska sporočila skladna za ZEKom-1.

Morebitna oglasna sporočila s strani prodajalca bodo transparenten in primerno označena. Iz označbe pa bo razviden pošiljatelj in namen obvestila. Kupcem bo ponujena možnost odjave oz. odstopa od prejemanja oglasnih sporočil.

Pritožbe in spori

Prodajalec spoštuje vse veljavne predpise, ki jih ureja področje varstva potrošnikov. Težave kupcev rešujemo ažurno in kupce preko elektronske pošte ali telefonsko obveščamo o možnih rešitvah težav. Kupec lahko prodajalcu poda pisno pritožbo, ki jo pošlje po pošti ali na elektronski naslov. Prodajalec bo kupca o prejemu pritožbe obvestil najkasneje v roku 5 delovnih dni ter ga obvesti o nadaljnji obravnavi pritožbe in njeni razrešitvi. Prodajalec si bo prizadeval vse spore rešiti sporazumno. V kolikor le-teh ne bo možno rešiti sporazumno, bo spore reševalo pristojno okrajno sodišče. Prodajalec in kupec kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za morebitne spore med prodajalcem in kupcem velja slovensko materialno in procesno pravo. Za razmerja, ki niso opredeljena s Pogoji poslovanja www.misk.si, se uporabljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu podatkov, Obligacijskega zakonika in Zakona o elektronskem poslovanju.

Elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) najdete na spodnji povezavi:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

Omejitev odgovornosti

Prodajalec ne prevzema odgovornosti za posledice uporabe izdelkov, ki niso v skladu z navodili o uporabi izdelka. Opisi izdelkov v spletni trgovini www.misk.si so informativne narave in so namenjene pridobitvi splošnih informacij o izdelku.

Prodajalec s pomočjo slikovnega materiala, opisu tehničnih lastnosti, katalogov itd. poskuša zagotavljati zadostnost informacij o ponujenih izdelkih. Prikazan slikovni material in tehnični podatki so simbolične narave. Uporabniku se svetuje, da pred uporabo izdelka, prebere priložena navodila in izdelek skladno z njimi uporablja. Na morebitne napake lahko kupec prodajalca kadarkoli opozori.

Stvarne napake

Najpogostejše tvarne napake izdelkov:

 • izdelek nima lastnosti, potrebnih za njegovo normalno uporabo,
 • izdelek nima lastnosti, zaradi katerih jih je kupec kupil,
 • izdelek, ki ga je prodajalec izročil in se ne ujema z pred oddanim vzorcem ali ne ustreza predhodnemu dogovoru med prodajalcem in kupcem,

Ustreznost izdelka se preverja s primerljivim izdelkom ter izjavami o skladnosti, ki jih je prodajalec prejel s strani proizvajalca.

O morebitni stvarni napaki mora kupec v zakonsko določenem roku obvestiti prodajalca ter mu podati natančen opis stvarne napake in mu omogočiti ogled le-te.

Spremembe pogojev poslovanja

Prodajalec se zavezuje, da bo pogoje poslovanja prilagajal morebitnim spremembam predpisov, ki urejajo spletno poslovanje in ostalih področij, v katere sodi spletna trgovina www.misk.si. O vsaki spremembi bomo kupce obvestili v roku 8 dni od spremembe pogojev poslovanja. V kolikor se kupec s spremembami ne bo strinjal, mora nestrinjanje sporočiti prodajalcu, najkasneje v roku 8 dni od sprejema obvestila o spremembah pogojev poslovanja. V primeru, da kupec nestrinjanja ne sporoči v navedenem roku, se smatra, da se s spremenjenimi pogoji strinja.

Pogoje poslovanja za spletno trgovino www.misk.si pripravil:
Upravljalec spletne trgovine
Samo Kuzma